โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิค-19

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 1422 ครั้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารเข้าร่วมในพิธีมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชหลังที่ว่าการอำเภอแม่สาย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)