โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีติด 0 ,ร ,มส ,มผ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 462 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีติด 0 ,ร ,มส ,มผ

รูปภาพเพิ่มเติ่ม คลิก

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)