โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ขออนุญาตจัดกิจกรรม ม.ป.ศ มินิมาราธอน ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 373 ครั้ง

 ขออนุญาตจัดกิจกรรม ม.ป.ศ มินิมาราธอน ครั้งที่ 11

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)