โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง   

ประกาศ คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 515 ครั้ง

ด้วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุนักเรียน กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด มหาชน ซึ่งจะคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มแก่ นักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยเริ่มคุ้มครอง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

                   บัดนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้การคุ้มครองต่อเนื่อง ทางกลุ่มงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน จึงขอประกาศสรรหาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยสามารถยื่นแบบประกันอุบัติเหตุหมู่ได้ที่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)