โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

ตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือ คลิกที่ลิงค์นี้

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)