โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมเข้าไปประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ (เกมคณิตคิดออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 ตามลิ้งค์นี้ด้วยนะคะ

ประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ (เกมคณิตคิดออนไลน์) ปีการศึกษา 2564

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)