โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 292 ครั้ง

ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมเข้าไปประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ (เกมคณิตคิดออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 ตามลิ้งค์นี้ด้วยนะคะ

ประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ (เกมคณิตคิดออนไลน์) ปีการศึกษา 2564

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)