โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

รับสมัครนักเรียน ม. 4 ปีการศึกษา 2565 กรณีเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเดิม

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 297 ครั้ง

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (กรณีนักเรียนจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เท่านั้น)

ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)