โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

เรื่องยกเลิกประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

เรื่องยกเลิกประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ การรับนร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2563

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)