โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 331 ครั้ง

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนห้องเรียนข้องนักเรียน ม.2 ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์แนบ

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)