โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

แถลงการณ์ข้อเท็จจริงต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

แถลงการณ์ข้อเท็จจริงต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)