โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)