โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 850 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563
ได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2563ในการนี้ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
ในวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)