ห้องเรียนพหุภาษา Multilingual Program

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

http://www.maesai.ac.th/mpmaesai

บุคลากร

นายเกรียงไกร อภิธนัง

รองผู้อำนวยการ

นางสาว ลินดา ชุมภูศรี

รองผู้อำนวยการ

นายปราโมทย์ นพวงศ์

ผู้อำนวยการ

นายภูมรินทร์ สีกา

รองผู้อำนวยการ

นายมงคลชัย คนชม

รองผู้อำนวยการ

© 2024 www.maesai.ac.th | Design by : เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์
ผู้เข้าชม 43486 ครั้ง, ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน