โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ติดต่อเรา   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (ม.ป.ศ M.P.S)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

97 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทรฯ 053 731 007 | อีเมล : direct.mps@maesai.ac.th

คลิกอ่านข้อมูลโรงเรียน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)