โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

25

มี.ค.

ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา

เปิดอ่าน 48 ครั้ง

18

มี.ค.

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน 230 ครั้ง

17

มี.ค.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 147 ครั้ง

16

มี.ค.

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ

เปิดอ่าน 44 ครั้ง

11

มี.ค.

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 140 ครั้ง

11

มี.ค.

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมซศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 109 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคักเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องพิเศษเพื่อป้องกัน covid-19

เปิดอ่าน 96 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

เปิดอ่าน 166 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 80 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 229 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 176 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

เปิดอ่าน 104 ครั้ง

03

มี.ค.

แถลงการณ์ข้อเท็จจริงต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน 38 ครั้ง

03

มี.ค.

แนวทางการดำเนินงานตามปฏิทินโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

เปิดอ่าน 37 ครั้ง

02

มี.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ (รอบที่ 3)

เปิดอ่าน 46 ครั้ง

02

มี.ค.

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เปิดอ่าน 31 ครั้ง

17

ก.พ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ (รอบที่ 2)

เปิดอ่าน 62 ครั้ง

17

ก.พ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เปิดอ่าน 61 ครั้ง

04

ก.พ.

ใบสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 276 ครั้ง

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย
เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

| วีดีโอกิจกรรม

   วารสารโรงเรียน   

ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล-กิจกรรม / ตำแหน่งงานเชียงราย