โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

23

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดอ่าน 3 ครั้ง

23

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

21

ม.ค.

เรื่องยกเลิกประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 22 ครั้ง

21

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ใหม่)

เปิดอ่าน 10 ครั้ง

21

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ใหม่)

เปิดอ่าน 20 ครั้ง

07

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 152 ครั้ง

07

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 90 ครั้ง

23

ธ.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควต้า)

เปิดอ่าน 83 ครั้ง

23

ธ.ค.

แบบสอบถามเพื่อการติดตามผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 26 ครั้ง

14

ธ.ค.

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การโรงเรียนเดิมที่มีศักยะภาพเหมาะสม (โคต้า)ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 117 ครั้ง

02

ธ.ค.

ประกาศผลการสอบคัดลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ

เปิดอ่าน 45 ครั้ง

21

พ.ย.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ (รอบที่ 2 )

เปิดอ่าน 59 ครั้ง

14

พ.ย.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ

เปิดอ่าน 62 ครั้ง

14

พ.ย.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดอ่าน 53 ครั้ง

01

พ.ย.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดอ่าน 61 ครั้ง

30

ต.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดอ่าน 101 ครั้ง

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย
เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

| วีดีโอกิจกรรม

   วารสารโรงเรียน   

ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล-กิจกรรม / ตำแหน่งงานเชียงราย