โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

25

มี.ค.

ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา

เปิดอ่าน 73 ครั้ง

18

มี.ค.

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน 255 ครั้ง

17

มี.ค.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 163 ครั้ง

16

มี.ค.

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ

เปิดอ่าน 54 ครั้ง

11

มี.ค.

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 149 ครั้ง

11

มี.ค.

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมซศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 118 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคักเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องพิเศษเพื่อป้องกัน covid-19

เปิดอ่าน 102 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

เปิดอ่าน 176 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 88 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 259 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 202 ครั้ง

05

มี.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

เปิดอ่าน 108 ครั้ง

03

มี.ค.

แถลงการณ์ข้อเท็จจริงต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน 43 ครั้ง

03

มี.ค.

แนวทางการดำเนินงานตามปฏิทินโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

เปิดอ่าน 44 ครั้ง

02

มี.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ (รอบที่ 3)

เปิดอ่าน 49 ครั้ง

02

มี.ค.

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เปิดอ่าน 35 ครั้ง

17

ก.พ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ (รอบที่ 2)

เปิดอ่าน 66 ครั้ง

17

ก.พ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เปิดอ่าน 67 ครั้ง

04

ก.พ.

ใบสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 283 ครั้ง

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)