โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบเกียรติบัตรโล่รางวัลครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 594 ครั้ง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ #รางวัลคนดีศรีแม่สาย #เยาวชนดีเด่น #รางวัลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)