โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการเกรียงไกร อภิธนัง และรองผู้อำนวยการลินดา ชุมภูศรี เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการเกรียงไกร อภิธนัง และรองผู้อำนวยการลินดา ชุมภูศรี เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)