โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการเกรียงไกร อภิธนัง และรองผู้อำนวยการลินดา ชุมภูศรี เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 834 ครั้ง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการเกรียงไกร อภิธนัง และรองผู้อำนวยการลินดา ชุมภูศรี เนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)