โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศรับมอบเกียรติบัตร (งานหัวใจสีแดง) ประจำปี 2562 และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 476 ครั้ง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รับมอบเกียรติบัตร (งานหัวใจสีแดง) ประจำปี 2562 และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

รูปภาพเพิ่มเติ่ม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)