โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาด้านกฎหมาย ปี2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 628 ครั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาด้านกฎหมาย ปี2563 จัดโดยเทศบาลตำบลแม่สาย

รูปภาพเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)