โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ครูเศรษฐกิจ และครูปวีสุดา บูญเกิด ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวลาคณะครูและนักเรียน ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 708 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ครูเศรษฐกิจ และครูปวีสุดา บูญเกิด ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวลาคณะครูและนักเรียน ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)