โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ครูเศรษฐกิจ และครูปวีสุดา บูญเกิด ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวลาคณะครูและนักเรียน ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 556 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ครูเศรษฐกิจ และครูปวีสุดา บูญเกิด ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวลาคณะครูและนักเรียน ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)