โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ภาพบรรยากาศต้อนรับ ว่าที่ รต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะเข้าตรวจเยี่ยม ดูการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ของทางโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 536 ครั้ง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ต้อนรับ ว่าที่ รต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15
ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะเข้าตรวจเยี่ยม ดูการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ของทางโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)