โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการกล่าวลาคณะครู บุคลากรและนักเรียน

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 776 ครั้ง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการคเณศ พงศ์สุวรรณ กล่าวลาคณะครู บุคลากรและนักเรียน

เนื่องในวาระที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)