โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมงานศพของคุณแม่ท่านผู้อำนวยการ ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 571 ครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมงานศพของคุณแม่ท่านผู้อำนวยการ ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)