โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 417 ครั้ง

กิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อประเทศเกาหลี และการพำนักอาศัยในประเทศเกาหลี โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)