โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ต้อนรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 490 ครั้ง

ครูณะครูและผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับครูคนใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ย้ายมาจากโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)