โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมไตรภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 488 ครั้ง

วันที่ 8 มกราคม 2564 การประชุมไตรภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)