โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โครงการแอโรบิกแดนซ์ต้านภัยโรคอ้วน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 462 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรม โครงการ"แอโรบิกแดนซ์ต้านภัยโรคอ้วน"

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)