โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียน ม.6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 190 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัด กิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียน ม.6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)