โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมศึกษาดูงาน งานสหกรณ์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 504 ครั้ง

นที่ 20 มกราคม 2564 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมศึกษาดูงาน" งานสหกรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์"

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)