โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศงานกีฬาสีสัมพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 582 ครั้ง

บรรยากาศงานกีฬาสีสัมพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 1,2,3

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)