โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รับการนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 459 ครั้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ การรับการนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)