โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

แสดงความยินดีกับ ผอ.กฤษณา ปาเปาอ้าย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 504 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการ กฤษณา ปาเปาอ้าย ในโอกาสที่ได้ไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)