โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 604 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)