โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 419 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)