โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Run For Dome 2020

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 551 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัด การแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Run For Dome 2020 โดยนายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการ ,นายศรีวรรณ ปินใจ นายกสมาคมผู้ปกครอง - ครู,นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)