โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

จัดกิจกรรม Run For Dome 2020

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 563 ครั้ง

วันที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม Run For Dome 2020 วิ่งการกุศุลสมทับทุนสร้างโดมหน้าเสาธง ณ ลานทางขึ้นดอยผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)