โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการท่านใหม่

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)