โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

งานวันสตรีสากลและเทศกาลอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์อำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 495 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากลและเทศกาลอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์อำเภอแม่สาย ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)