โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 485 ครั้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)