โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)