โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาสังคมฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 349 ครั้ง
กิจกรรมทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาสังคมฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัด กิจกรรมทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)