โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการ สพม เชียงรายเยี่ยมชมโรงเรียน และพบคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 174 ครั้ง
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการ สพม เชียงรายเยี่ยมชมโรงเรียน และพบคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)