โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รับการประเมิน OBECQA

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 379 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกฑณ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)