โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)