โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การปฐมนิเทศข้าราชการครูในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรอบการย้าย ปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 385 ครั้ง

การปฐมนิเทศข้าราชการครูในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรอบการย้าย ปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)