โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 643 ครั้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)