โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก สาธารณสุขอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 554 ครั้ง

นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก สาธารณสุขอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ในการตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา ในการจัดการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)