โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการพร้อมคณะ ต้อนรับ ผตร.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 313 ครั้ง

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ ๒)

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)