โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 301 ครั้ง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๕ ทุน ณ หอประชุมเทิดไท้ฯ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)