โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 461 ครั้ง

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดแสดงและนำเสนอผลงานการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)