โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 287 ครั้ง

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดแสดงและนำเสนอผลงานการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)